Βιβλιοθήκη & κέντρο τεκμηρίωσης - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Σύντομο ιστορικό ίδρυσης της βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.
Η βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Δ.Ο. αποτελεί την αρχαιότερη και μοναδική ελληνική βιβλιοθήκη σχετική με το αντικείμενο της Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Ιδρύθηκε το 1944 και αρχικά λειτουργούσε ως εργαστήριο. Το 1949, σε μια προσπάθεια λόγω των αυξημένων αναγκών της Δασικής Έρευνας δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα βιβλιοθήκης.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών, τόσο των ερευνητών του ΙΜΔΟ, όσο και των υπολοίπων μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συλλογή
Η συλλογή της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων που αναφέρονται κυρίως στη Δασική Επιστήμη και δευτερευόντως στη Γεωργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συλλογή της εμπεριέχονται τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας που χρονολογούνται από το 1800 και έπειτα.
Περιλαμβάνει:
  • 11.000 περίπου τίτλους βιβλίων
  • 349 τίτλους επιστημονικών περιοδικών
  • Οπτικοακουστικό υλικό και χάρτες
  • On-line πρόσβαση στις βάσεις του HEAL Link

Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είναι μέλος του δικτύου βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στα πλαίσια του οποίου ανταλλάσσει ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα.
Επίσης, εγγράφηκε στη βάση δεδομένων FORELISE (Forestry Library and Information Services in Europe) όπου υπάρχει κοινός χώρος ανταλλαγής στοιχείων δασικού περιεχομένου.

Δραστηριότητες
  • Η βιβλιοθήκη από το 1985 συγκεντρώνει υλικό που αναφέρεται στην ελληνική δραστηριότητα στον τομέα των δασών εν γένει, από το 1925 έως σήμερα, με τίτλο «Ελληνική Δασική βιβλιογραφία». Ήδη έχουν εκδοθεί τέσσερις τόμοι οι οποίοι διατίθενται δωρεάν και καλύπτουν την περίοδο 1925-2000. Παράλληλα, μέρος της βιβλιογραφίας, με τίτλο
  • «ΕΘΙΑΓΕ: Ελληνική Δασοπονία & Φυσικό Περιβάλλον», είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος «Αργώ» του ΕΚΤ.
  • Λόγω της παλαιότητας μέρος της συλλογής, η βιβλιοθήκη προέβει στη συντήρηση τεκμηρίων καθώς και στην αποκατάσταση αυτών. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει διαδικασίες ψηφιοποίησης.
  • Από το 2007, έχουν ξεκινήσει διεργασίες δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου με την επωνυμία FRIA Repository.

Οργάνωση
Το ταξινομικό σύστημα που ακολουθείται είναι το αναθεωρημένο «Σύστημα Δασικής Δεκαδικής Ταξινόμησης» (Forest Decimal Classification) του οργανιμσού IUFRO, που εξειδικεύεται στον τομέα των Δασικών Επιστημών, σε συνδυασμό με τη Δεκαδική Ταξινόμηση του Dewey (Dewey Decimal Classification) για τα τεκμήρια γενικής παιδείας. Στον τομέα της ευρετηρίασης, χρησιμοποιούνται οι θεματικές επικεφαλίδες (Subject Headings) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress) και οι ελληνικές θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Όσον αφορά το σύστημα αυτοματισμού, χρησιμοποιείται το ΑΒΕΚΤ-5.5 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Ωράριο λειτουργίας
Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) 10.00 π.μ. –13.00 μ.μ.
Δεν είναι δανειστική, επιτρέπει όμως τη χρήση υλικού για μελέτη και περιορισμένη παραγωγή φωτοτυπιών ανάλογα με την αξία του τεκμηρίου.

Επικοινωνία
Η βιβλιοθήκη βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Ι.Μ.Δ.Ο. στο Άλσος Συγγρού των Ιλισίων, με οδική πρόσβαση από την οδό Ούλωφ Πάλμε (ακριβώς απέναντι από την Φοιτητική Εστία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό τηλεφωνικά (210-7784850), με Fax (210-7784602), με e-mail: pada(AT)fria.gr ή και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ι.Μ.Δ.Ο. Βιβλιοθήκη.
Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. 11528 Ιλίσια ΑΘΗΝΑ.
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού