Ινστιτούτο - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα στην χώρα μας.
  • 1929: Ίδρυση ως Γραφείο Δασικής Έρευνας, στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία.
  • 1944: Με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών», λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας.
  • 1989: Το Ινστιτούτο, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ενός οργανισμού (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται μερικώς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • 2011: Ένταξη στον ΕΛΓΟ.
  • 2015: Μετονομασία σε Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων.
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού