ΚΥΘΗΡΑ – Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΡΓΟ: Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς.Πρόγραμμα:
«Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018», Άξονας: «Καινοτόμες Δράσεις», Μέτρο: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Έναρξη - λήξη: 1/4/2019–15/10/2021

Συμμετέχοντες φορείς:
1. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ανάδοχος)
2. Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Επιστημονικά υπεύθυνος ΙΜΔΟ: Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Κύριος Ερευνητής

Ερευνητική ομάδα ΙΜΔΟ:
-Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια Ερευνών
-Δρ. Γεώργιος Καρέτσος, Διευθυντής  Ερευνών
-Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού, Εντεταλμένη Ερευνήτρια
-Κωνσταντίνος Καούκης (M.Sc.), Ειδικός επιστήμονας  
-Γεώργιος Μάντακας (M.Sc.), Ειδικός επιστήμονας  

Σκοπός του έργου:
Κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές στα Κύθηρα, με την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων και διάδραση με τους κατοίκους, με υλοποίηση πιλοτικά σε τρεις οικισμούς. Καινοτομία του έργου αποτελεί ο συνδυασμός επιστημονικής υποστήριξης στον σχεδιασμό της πρόληψης με δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντικής κινητοποίησης των κατοίκων, με συμβολή των τελευταίων και στην εκτίμηση του κινδύνου από πυρκαγιές.
Περισσότερες πληροφορίες

Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού