Τεχνολογία Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η Ανατομία και Τεχνολογία του Ξύλου (γνωστό παλιότερα ως "Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας") ανήκει στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Ι.Μ.Δ.Ο.) και από το 1928 δραστηριοποιείται στην έρευνα, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών υλικών και τεχνολογιών, την βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων ξύλου και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.     

Εξοπλισμός  
Μικροτόμοι, Μικροσκόπια διερχόμενου φωτός, Κρυομικροτόμος, Στεροσκοπικά μικροσκόπια, Θάλαμοι κλιματισμού, Συστήματα εκχύλισης soxhlet, Συστήματα παραγωγής απεσταγμένου νερού, Κλιβανος αποτέφρωσης, Φούρνοι ξήρανσης, Θάλαμος ξήρανσης υπο κενό, Λυοφιλοποιητής, Γυάλινος αντιδραστήρας, Συσκευή προσδιορισμού χρόνου πήξης συγκολλητικών ουσιών, Ιξωδόμετρο Brookfield, Θερμοστατικά υδατόλουτρα και κυκλοφορητές, Συσκευή εκχύλισης perforator (ΕΝ120), Θάλαμος προσδιορισμού φορμαλδεΰδης και λοιπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 225L (ΕΝ 717-1), Δοχεία προσδιορισμού φορμαλδεΰδης (ΕΝ717-3), Πρότυπος ανοξείδωτος εργαστηριακός αντιδραστήρας 1L για χειρισμούς ξύλου υπο κενό-πίεση-θέρμανση-άτμιση-συμπίεση με έλεγχο και καταγραφή από Η/Υ, Φορητά ανεμόμετρα, Φορητός μετρητής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, Καταγραφικά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, Μετρητές ροής αέρα,  Ρολογια γραφτη με βάσεις μέτρησης, Υγρασιόμετρα ξύλου, Πεχάμετρο, Μαγνητικοί – θερμαινόμενοι αναδευτήρες, Εργαστηριακός μύλος, Υδατόλουτρο στρογγύλης ξυλείας, Εργαστηριακός τόρνος παραγωγής ξυλοφύλλων, Εργαστηριακός σφυρόμυλος ξύλου (με κυκλώνα), Πιλοτικό εμποτιστήριο ξύλου 0.5m3, Εργαστηριακός θρυμματιστής (τύπου flaker), Εργαστηριακή υδραυλική θερμαινόμενη πρέσα διαστάσεων 50x80cm, Tόρνος εκτύλιξης 80cm, Εξοπλισμός συγκόλλησης μετάλλων και γυαλιού, Αντλίες κενού, Φορητό σύστημα αέριας χρωματογραφίας (GC), Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC), Απαγωγός, Αυτόκαυστο, Υδραυλική μηχανή δοκιμών 100ΚN, Ζυγοί ακριβείας, Αναλυτικοί ζυγοί, Καταγραφικά (Data Loggers), Θερμιδόμετρο οβίδας PAAR , Περιστροφικός εξατμιστής, εργαστηριακό τάρακτρο με αναλυτικά κόσκινα, θάλαμος βαθιάς κατάψυξης, ομογενοποιητής.

Επιπλέον στο εργαστήριο υπάρχει πλούσια συλλογή δειγμάτων ξύλου συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες μικροτομές για παρατήρηση ανατομικών χαρακτηριστικών τους.
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο