Ινστιτούτο - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα στην χώρα μας.
  • 1929: Ίδρυση ως Γραφείο Δασικής Έρευνας, στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία.
  • 1944: Με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών», λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας.
  • 1989: Το Ινστιτούτο, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ενός οργανισμού (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται μερικώς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • 2011: Ένταξη στον ΕΛΓΟ.
  • 2015: Μετονομασία σε Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων.
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο