Δημοσιεύσεις - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Οι περισσότερες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες μέσω του αποθετηρίου ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
2022
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Qiu, T., Andrus, R., Aravena, MC. et al. Limits to reproduction and seed size-number trade-offs that shape forest dominance and future recovery. Nat Commun 13, 2381 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-30037-9

Daskalakou EN, Koutsovoulou K, Oikonomidis S, Thanos CA (2022) Seed germination traits of Pinus heldreichii in two Greek populations and implications for conservation. iForest-Biogeosciences and Forestry, 15: 331-338. doi: https://doi.org/10.3832/ifor4045-015

Daskalakou E. N., S. Oikonomidis, S. Boutsios, K. Ioannidis, & C. A. Thanos (2022) Population characteristics of Juniperus drupacea (Cupressaceae) at the westernmost marginal area of its world distribution (Mt. Parnon, Greece). Fl. Medit. 32: 305-316, https://doi.org/10.7320/FlMedit32.305

Kaoukis K., Bourletsikas At., Tsagari C., Baloutsos G., Karetsos G. and Michopoulos P. 2022. “Trend analysis of long-lasting air temperature and precipitation time series in a mountainous fir forest in central Greece. Implications for nitrogen uptake by plants”. Global Nest. Paper Status: In press, Date Paper Submitted: 22-02-2022, Date Paper Accepted: 26-08-2022, Paper online: 29/8/2022.   https://doi.org/10.30955/gnj.004291

Michopoulos P., Kostakis M., Bourletsikas A., Kaoukis K., Pasias I., Grigoratos T., Thomaidis N., Samara C., 2022. Concentrations of three rare elements in the hydrological cycle and soil of a mountainous fir forest. Annals of Forest Research 65: 155-164.

Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Karetsos G., Daskalakou E., Tsagari C., Kostakis M., Pasias I., Farmaki E., Kouras A., M.S. Thomaidis MSN, Samara C. 2022. Distribution and cycling of nutrients in a mountain fir ecosystem in Greece. Forestry Ideas 28: 30-44.

Michopoulos P., Kostakis M., Solomou A., Pasias I., Grigoratos Th., Thomaidis N.S., Samara C. 2022. Total and bioavailable heavy metals in the soils of two adjacent forests. Global Nest 24: 65-73.

Tedim, F., V. Leone, R. Lovreglio, G. Xanthopoulos, M. L. Chas-Amil, A. Ganteaume, R. Efe, D. Royé, B. Fuerst-Bjeliš, N. Nikolov, S. Musa, M. Milenkovic, F. Correia, M. Conedera, G. B. Pezzatti. 2022. Forest Fire Causes and Motivations in the Southern and South-Eastern Europe through Experts’ Perception and Applications to Current Policies. Forests, 13(4), 562.

Xanthopoulos, G., M. Athanasiou, A. Nikiforaki, K. Kaoukis, G. Mantakas, P. Xanthopoulos, C. Papoutsakis, A. Christopoulou, S. Sofronas, M. Gletsos, and V. Varela. 2022. Innovative Action for Forest Fire Prevention in Kythira Island, Greece, through Mobilization and Cooperation of the Population: Methodology and Challenges. Sustainability, 14, 594.

Xanthopoulos, G., M. Athanasiou, K. Kaoukis. 2022. Suppression vs Prevention. The disastrous forest fire season of 2021 in Greece. Wildfire. Quarter 2 (2022):18-24.

ΕΘΝΙΚΕΣ

2021
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Athanasiou, M., and G. Xanthopoulos. 2021. Realistic management of forest fires. The Nature (Hellenic Society for the Protection of Nature). 168: 38-41.
Fernandez-Anez, N., A. Krasovskiy, G. Xanthopoulos, et al. 2021. Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe A Synthesis of National Perspectives. Air, Soil and Water Research 14(3):117862212110281.

Zevgoli, E., G. Xanthopoulos, E. Psomiadis, and I. Papanikolaou. 2021. Assessment of fire severity through field research and satellite remote sensing methods and correlation of their results. pp. 333-344. In proceedings of the 20th Panhellenic Forestry Conference, Trikala, October 3-6, 2021, Hellenic Forestry Society, Thessaloniki, Greece. 899 pages.

Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K. 2021. Fluxes, stocks and availability of nitrogen in evergreen broadleaves and fir forests. Similarities and differences. Journal of Forestry Research 32: 2059-2066.

Michopoulos P., Solomou A. 2021. Micronutrients in calcareous forest soils. Forestry Ideas 61: 136-144.

Michopoulos P., Kostakis M., Thomaidis S. N., Pasias I. 2021 The influence of forest types on manganese content in soils. Folia Forestalia Polonica 63: 1-9

Michopoulos P. 2021. Arsenic in forests-a short review. Folia Oecologica 48: 35-41.

Michopoulos P. 2021. Nickel in forests – a short review on its distribution and fluxes. Folia Oecologica 48:205-214.

Psaroudakis, C., G. Xanthopoulos, D. Stavrakoudis, A. Barnias, V. Varela, I. Gkotsis, A. Karvouniari, S. Agorgianitis, I. Chasiotis, D. Vlachogiannis, A. Sfetsos, K. Kaoukis, A. Christopoulou, P. Antakis, and I. Z. Gitas. 2021. Development of an Early Warning and Incident Response System for the Protection of Visitors from Natural Hazards in Important Outdoor Sites in Greece. Sustainability 2021, 13(9), 5143. https://doi.org/10.3390/su13095143.

Solomou A., Michopoulos P., Vavoulidou E. 2021. Environmental determinants of plant species diversity in organic and conventional vineyards. Journal of Plant Nutrition 45: 25-32.

Spanos KA, Skouteri A, Gaitanis D, Petrakis P, Meliadis I, Michopoulos P,  Solomou A, Koulelis P,  Abramidou E. 2021. Forests of Greece, Their Multiple Functions and Uses, Sustainable Management and Biodiversity Conservation in the Face of Climate Change. Open Journal of Ecology 11: 374-406

Xanthopoulos, G. 2021. Considerations regarding fire management in the frame of long-term conservation of narrow endemic habitat types in a limited area of occupancy. pp. 53-64. In Handbook for the sustainable management and long-term conservation of a narrow endemic habitat type in a limited area of occupancy - The case of the habitat type 9590 *Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae). Eliades N.-G. H. (ed). LIFE-KEDROS, Nature Conservation Unit, Frederick University, Cyprus. 136 p.

Kaoukis, K., G. Xanthopoulos, M. Athanasiou, G. Mantakas, P. Xanthopoulos, A. Nikiforaki, and S. Sofronas. 2021. Innovative action for the prevention of forest fires in Kythira. pp.73-83. In proceedings of the 20th Panhellenic Forestry Conference, Trikala, October 3-6, 2021, Hellenic Forestry Society, Thessaloniki, Greece. 899 pages.

Papathanasiou, Ch., K. Christopoulou, K. Kaoukis, and G. Xanthopoulos. 2021. Flood risk analysis at the archeological site of Dion Pieria. pp. 688-697. In proceedings of the 20th Panhellenic Forestry Conference, Trikala, October 3-6, 2021, Hellenic Forestry Society, Thessaloniki, Greece. 899 pages.

ΕΘΝΙΚΕΣ

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο