Μάντακας - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εργαστήριο: Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
Φύτρωση Σπερμάτων
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7797875
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 694
Διεύθυνση e-mail: mage(AT)fria.gr

Σπουδές
  • Πτυχίο Δασολογίας (1990), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (DSPU) (1993), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων του (CHIEAM) -Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πόρων


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών μετά από εξορυκτικές δραστηριότητες
  • Διερεύνηση φυτρωτικής συμπεριφοράς σπερμάτων σπάνιων ενδημικών ή ντόπιων ειδών.
  • Παραγωγή και ανάπτυξη ντόπιων σπάνιων και ενδημικών ειδών.
  • Δοκιμή μεθόδων και τεχνικών φύτευσης κατάλληλων για την αποκατάσταση.
  • Διερεύνηση Μεθόδου υδροσποράς στην Αποκατάσταση.
  • Χρήση ντόπιων ειδών στην Αποκατάσταση.
  • Αναχλόαση καμένων δασικών εκτάσεων
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο