Μιχόπουλος - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παναγιώτης Μιχόπουλος

Εργαστήριο: Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 84 240
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: mipa(AT)fria.gr

Σπουδές

Πτυχίο Δασολογίας (1982), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα(Μ.Sc.) (1990) στη χημεία δασικών εδαφών, Τμήμα Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Aberdeen, UK
Διδακτορικό Δίπλωμα (1995) στη χημεία δασικών εδαφών, Τμήμα Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Aberdeen, UK

Αντικείμενο εργασίας
Δασική Εδαφολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Χημεία Δασικών Εδαφών
Θρέψη δασικών φυτών
Κύκλος θρεπτικών στοιχείων σε δασικά οικοσυστήματα
Βαρέα μέταλλα σε δασικά εδάφη
Δέσμευση άνθρακα στα δασικά εδάφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο