Πετράκης - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παναγιώτης Βασιλείου Πετράκης, Ptychion (Athens, GR), Phd (Wales, Cardiff, UK)

Εργαστήριο: Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
- Δασική Εντομολογία

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784763
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 69782889
Διεύθυνση e-mail: pvpetrakis(AT)fria.gr

Σπουδές

Πτυχίο Βιολογίας, Τομέας Βιολογικών Επιστημών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. []
ΔιδακτορικόΔίπλωμα, School of Pure and Applied Biology, University of Wales, College of Cardiff, School of Pure and Applied Biology, Cardiff, Wales, UK. [1991]

Αντικείμενο εργασίας
Δασική Εντομολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βιοσυστηματική (οικολογία και συστηματική): Βιοποικιλότητα, βιοσυστηματική έντομα εχθροί των Μεσογειακών φυτών με έμφαση στα κωνοφόρα και στα Μεσογειακά φυτικά είδη. Βιοσυστηματική ετεροπτέρων, λεπιδοπτέρων, κολεοπτέρων και δίπτερων εντόμων. Πληθυσμιακά μοντέλα, θεωρία κατανομής ενδιαιτημάτων και διαμερισμού πόρων (niche allocation and resource partitioning), βιογεωγραφία, βιοδείκτες, ειδογένεση, συμπεριφορά εντόμων αναφορικά με την επιλογή φυτικού ξενιστή.
Βιομετρία: Πολυπαραγοντικές βιοστατιστικές μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης σχετικής με οικολογική, ταξινομική και συστηματική έρευνα, επεξεργασία βιολογικού ειδώλου με έμφαση στην φυτο-μορφομετρία και εντομο-μορφομετρία. Φαινετικές και κλαδιστικές μέθοδοι φυλογενετικού προσδιορισμού. Προγραμματισμός ηέκτρονικών υπολογιστών όλων των σχετικών μεθόδων. Διαμερισματικά μοντέλα προσομοίωσης οικοσυστηματικών διεργασιών. Πληθυσμιακά μοντέλα πινάκων με αλγόριθμους τύπου Caswell.
Φυτοπροστασία: Βιολογικά συμβατές μέθοδοι φυτοπροστασίας δασικών ειδών (κυρίως πεύκων) και ελληνικών παραδοσιακών καλλιεργειών (ελιά, άμπελος, φιστικιά). Εντομοπανίδα αυτών των φυτών καθώς και των αντίστοιχων αγρίων φυτών της φυσικής Μεσογειακής βλάστησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο