Ιωαννίδης - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δρ Κώστας Ιωαννίδης

Εργαστήριο: Γενετικής Βελτίωσης και Βιοτεχνολογίας
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7783401
Φαξ: 210 7784602
Διεύθυνση e-mail: ioko(AT)fria.gr

Σπουδές


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Τεχνολογία ξύλου και δασικών προϊόντων
Βιοτεχνολογία, Γενετική φυτών
Το ξύλο ως αειφορικό υλικό
Δομή και συμπεριφορά του ξύλου
Βλαστικός πολλαπλασιασμός
Μικροπολλαπλασιασμός με ιστοκαλλιέργεια invitro
Μοριακή ανάλυση γενωμικού DΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο