Σολωμού - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δρ Αλεξάνδρα Σολωμού

Εργαστήριο: Δασικής Οικολογίας
ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 87 535 (εσωτ.170)
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: solomou(AT)fria.gr

Σπουδές
  • Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα «Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή-Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών» και εξειδίκευση στη «Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες»,Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη «Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας», Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αντικείμενο εργασίας
  • Αξιοποίηση βιοποικιλότητας φυτών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Αξιοποίηση ποικιλότητας φυτικών ειδών, Διαχείριση και Διατήρηση βιοποικιλότητας, Δείκτες βιοποικιλότητας, Ανάδειξη φυτικών ειδών δεικτών, Δασική οικολογία, Διαχείριση αγροτικών, φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων, Αποκατάσταση διαταραγμένων χερσαίων οικοσυστημάτων, Διαχειριστικά σχέδια ειδών και προστατευόμενων περιοχών, Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Περιβαλλοντική ενημέρωση.Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο