Δρίζου - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εργαστήριο:
Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών, Δασική Παθολογία

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 210 7784850 (εσωτερική γραμμή 139)
email: fdrizou@elgo.gr


Σπουδές
  • 2010 Δίπλωμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, ειδικότητα Φυτοπροστασία και Περιβάλλον -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2013 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των φυτών, ειδικότητα φυτοπαθολογία και εντομολογία, Wageningen University, Netherlands
  • 2017 Διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη των φυτών (Φυτοπαθολογία και Εντομολογία)- υποτροφία BBSRC-DTP στα Nottingham University and Rothamsted Research, UK

Προϋπηρεσία
  • Μεταδιδακτορική εργασία στο πρόγραμμα “Xylella fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy” (XF-ACTORS), Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα (Φλεβάρης 2018- Μάης 2018)
  • Φυτοϋγειονομικος στην Ομάδα Φυτιατρικής και Βιο-προστασίας (Plant health and Biosecurity) του Royal Horticultural Society (UK), συντονίστρια για την προστασία των κήπων του οργανισμού (Ιούνιος 2018- Μάρτης 2024)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Ασθένειες δασικών και περι-αστικών δασικών οικοσυστημάτων
  • Παθογόνα του γένους Phytophthora
  • Μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης παθογόνων – σε σχέση με το διεθνές εμπόριο φυτών και την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Μελέτη της άμυνας των φυτών σε μοριακό και χημικό επίπεδο, και των αλληλεπιδράσεων τους με άλλους οργανισμούς, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εντομολογικών εχθρών

Επιπλέον πληροφορίες
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο