Αθανασίου - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου
2107784850 (εσωτερικό 111)
m.athanasiou(AT)fria.gr

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Είμαι διδάκτορας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, έχω M.Sc. στην Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και είμαι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διδακτορική μου διατριβή, με τίτλο "Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα", χρηματοδοτήθηκε σε ένα μέρος της, από τη Διεθνή Ένωση για τις Δασικές Πυρκαγιές (International Association of Wildland Fire) διαμέσου της υποτροφίας για υποψήφιους διδάκτορες (Doctoral Student Scholarship Award) για το έτος 2014.

Είμαι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση και ανάλυση της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών, η μέτρηση, μοντελοποίηση και διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης και ο αντιπυρικός σχεδιασμός. Έχω σημαντική εμπειρία στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στην εκπόνηση μελετών διαχείρισης φυσικών καταστροφών και έχω επίσης εργαστεί ως μέλος πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου για 5 αντιπυρικές περιόδους, συγκεκριμένα ως ιπτάμενος Σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) σε πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64 (Type I).

Έχω επίσης συνεργαστεί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το WWF Ελλάς, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Είμαι επίσης ακαδημαϊκός εκδότης και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Επίσης, πραγματοποιώ εκπαιδεύσεις σχετικές με τις δασικές πυρκαγιές σε επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες, σε στελέχη υπηρεσιών και πολίτες κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισής τους, την μείωση της διακινδύνευσης κατά τη δασοπυρόσβεση, την υποστήριξη της αποτελεσματικής και αποδοτικής καταστολής και την προστασία του γενικού πληθυσμού.

Έχω διδάξει το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα καθώς και τα μαθήματα “Τοπογραφία – Γεωπληροφορική στις Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις” και “Γεωπληροφορική GIS” στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως ωρομίσθιος τακτικός καθηγητής. Συμμετείχα σε διεθνή ομάδα ειδικών που υλοποίησε εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης 25 επιλεγμένων Αξιωματικών του Π. Σ. για τις δασικές πυρκαγιές, στην Πυροσβεστική Ακαδημία το 2019. Έχω επίσης διδάξει στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από σχετική πρόσκληση.

Από το 2000 έως και το Σεπτέμβριο του 2003, ήμουν ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών "Προμηθέας" (Α.Μ.: 32), υπηρέτησα τα έτη 2006 και 2007 ως εθελοντής πυροσβέστης (Α.Μ. 01Ε114), στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, από το 2008 έως και σήμερα είμαι Ειδικευμένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας (Α.Μ.: 41) και είμαι επίσης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής (full instructor) BLS (Basic Life Support) κατά ERC (European Resuscitation Council) (ERC-830-907957).

Επίσης, έχω σημαντική εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατέχω Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Κωδικός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ: ΕΒ 33862).

Τα τελευταία χρόνια (2021 έως και σήμερα) είμαι συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή προδιαγεγραμμένου πυρός για τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και τη μείωση της έντασης των δασικών πυρκαγιών», με στόχο την εισαγωγή, υιοθέτηση και αξιοποίηση της μεθόδου της προδιαγεγραμμένης καύσης, στην Ελληνική πραγματικότητα.Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο