Τσιάρας - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δρ Στέφανος Τσιάρας

Εργαστήριο: Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 84 850 (εσωτ 126)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: stsiaras@fria.gr
 

Σπουδές
 
2001: Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2001: Integrated Master Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2003: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην εξειδίκευση «Σχεδιασμός και ανάπτυξη φυσικών πόρων»
2010: Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2014-2015: Μεταδιδακτορική Έρευνα (Post-Doc) στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑγροΕΤΑΚ (Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας).
2018: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Γενικό ΜΒΑ, με Βαθμό 9,14 "Άριστα". Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Οικονομική-Οικονομική Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
  • Δασική παραγωγή και πολυλειτουργικός ρόλος των δασών
  • Βιοοικονομία και κυκλική οικονομία στη Δασοπονία
  • Δασική Εκτιμητική, Εκτίμηση της αξίας των δασικών πόρων
  • Δασική-Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Βιώσιμη-Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών - Ορεινών Περιοχών
  • Πολυκριτηριακή Ανάλυση Λήψης Αποφάσεων στον Δασικό-Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό
           

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο