Κορακάκη - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δρ Ευαγγελία Κορακάκη
Φυσιολογία Δασικών Ειδών
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος 11528 Ιλίσια Αθήνα, Τ.Θ. 14180
Τηλ: 210 7782125 (εσωτ 141)
Διεύθυνση e-mail: e.korakaki@fria.gr; ekorakaki@elgo.gr
Σπουδές
2002: Πτυχίο τμήματος Δασοπονίας, Παραρτήματος Καρδίτσας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, νυν τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου Και Σχεδιασμού, Σχολή Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διπλωματική εργασία: “Εμφάνιση και Οικολογία της Ευβοϊκής Δρυός στη Βόρεια Εύβοια”.
2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Sc.) στη Δασική Οικολογία και Διαχειριστική, Πανεπιστημίου Εδιμβούργου, ΗΒ. Μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία: “Δομικές και υδραυλικές σχέσεις κλάδων Δασικής Πεύκης (Pinus sylvestris L.) σε χρονική αλληλουχία" (Απενεμήθη με διάκριση).
2008: Διδακτορικό (Ph.D.), Τμήμα Ατμοσφαιρικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Πανεπιστημίου Εδιμβούργου, ΗΒ. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "THE ROLE OF SIZE AND AGE IN THE PHYSIOLOGICAL ECOLOGY OF SCOTS PINE AND POPLAR TREES".
Αντικείμενο εργασίας
Φυσιολογία Δασικών Ειδών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  •  Φυσιολογικές διεργασίες των δασικών οικοσυστημάτων και των δασικών ειδών, με έμφαση στη μεταφορά νερού και αφομοίωση άνθρακα
  • Επίδραση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα δασικά οικοσυστήματα
  • Υδατική καταπόνηση των δασικών φυτών
  • Ανταπόκριση δασικών δενδρυλλίων σε ποικίλες συνθήκες φύτευσης
  • Διερεύνηση των μηχανισμών προσαρμογής και εξέλιξης των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη μελέτη της ροής των φυτικών χυμών (sap flow) δασικών ειδών
           
 


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο