DasGenetiki - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δασική Γενετική
&
Βιοτεχνολογία

Δασοκομική

Αναδασώσεις
Επιστημονικό Πεδίο Γενετική και Βελτίωση Δασικών Δένδρων
Το Επιστημονικό πεδίο «Γενετική και Βελτίωση Δασικών Δένδρων», στα πλαίσια ερευνητικών έργων, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση έργων στη Δασική Γενετική - Βιοτεχνολογία καθώς και στη μεθοδολογία των αναδασώσεων.
Το επιστημονικό πεδίο που καλύπτει αναφέρεται σε  σύγχρονες τεχνικές μοριακής ταυτοποίησης σε διάφορα φυτικά είδη των δασικών οικοσυστημάτων με μοριακούς δείκτες περιλαμβάνοντάς μια γκάμα από δείκτες όπως  μικροδορυφόρους SSR, πολυμορφισμούς θραυσμάτων AFLP, ISSR, RAPDS, και SNPs. Επίσης δραστηριοποιείται στην επιστήμη της επιγενετικής με σκοπό να ανιχνεύσει την προσαρμοστική ικανότητα των φυτών στη κλιματική αλλαγή. Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν επίσης την ανίχνευσή γενετικής ποικιλότητας σε φυσικούς πληθυσμούς με σκοπό την εύρεση του γονιδιακού αποθέματος σημαντικών ειδών και δέντρων.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τις ερευνητικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο επιστημονικό πεδίο της Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Δένδρων, και τα οποία εφαρμόζονται στην πράξη ή είναι άμεσα αξιοποιήσιμα, είναι τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων ερευνητικών έργων με τίτλο “Γενετική Βελτίωση Κωνοφόρων-Παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού-Σποροπαραγωγοί Κήποι” και “Έρευνα δασικών ειδών και μεθόδων αναδασώσεων” έχουν πραγματοποιηθεί η:
  • Εγκατάσταση και μελέτη σποροπαραγωγών κήπων μαύρης (Pinus nigra Arnold) και χαλεπίου (Pinus halepensis Miller) πεύκης.
  • Εγκατάσταση και μελέτη πειραματικών επιφανειών δοκιμής απογόνων.
  • Εγκατάσταση και μελέτη δοκιμής δασοπονικών ειδών και προελεύσεων.
  • Εγκατάσταση και μελέτη μεθόδων αναδασώσεων.
Κατά τη διάρκεια άλλων ερευνητικών έργων έχει ενασχοληθεί με αντικείμενα που αφορούν στην:
1.      ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών (in vitro καλλιέργεια) και συμβατικών (μοσχεύματα, εμβολιασμοί) μεθόδων μαζικής παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού έχουν πραγματοποιηθεί η κλωνική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και διάθεσή του ως υλικού αναπαραγωγής:
2.      γενετικές και επιγενετικές αναλύσεις με μοριακούς δείκτες διαφόρων δασικών πληθυσμών και άλλων ειδών.
3.      μοριακή γενετική ταυτοποίηση διάφορων ειδών μυκήτων με χρήση της τεχνικής της αλληλούχησης
4.      έρευνα σχετικά με τη μοριακή πιστοποίηση του ελαιολάδου όπως επίσης και διαφόρων ποικιλιών ελαιόδεντρων, για την ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης προς παροχή υπηρεσιών.
Eχει ενεργές συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα τόσο του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ όσο και με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς έρευνας της χώρας. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνούς εμβέλειας περιοδικά με συντελεστή απήχησης καθώς και παρουσία σε εθνικά διεθνή και παγκόσμια συνέδρια.
Το έτος 2018 έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με Το Ινστιτούτο πεδινών δασικών εκτάσεων εκτάσεων και περιβάλλοντος της Σερβίας (Institute of Lowland Forestry and Environment, Republic of Serbia) το έργο «Γενετική ανάλυση της ποδισκοφόρου δρυός (Quercus robur L.) στην περιοχή της Vojvodina της Σερβίας- ως βάση για την αύξηση της παραγωγής ξυλείας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής».
Έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται:

Έργο: «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων»
Πακέτο εργασίας 1 : Γονιδιωματική ανάλυση
Προϋπολογισμός ΙΜΔΟ: 8000 €
Συνολικός προϋπολογισμός: 2.300.000,00€(+200.000,00€)
Σκοπός: «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων» θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως: η γονιδιωματική ανάλυση και εφαρμογή γονιδιωματικών τεχνολογιών σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου για την αποτύπωση της γενετικής ταυτότητας, η βιώσιμη και αποτελεσματική φυτοπροστασία των αμπελώνων, η διαχείριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα και η ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης δεδομένων διαθέσιμης στους Έλληνες οινοποιούς».

Έργο: «Εφαρμογή και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων αγενούς πολλαπλασιασμού με βιοτεχνολογικές μεθόδους.»
Προϋπολογισμός ΙΜΔΟ: 10.000€
Χρηματοδότηση: EKATI ALCHEMY LAB SA (Βαρκελώνη)
Σκοπός: Το αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων αγενούς πολλαπλασιασμού τριών σημαντικών ειδών του Ελλαδικού χώρου και ενός ξενικού είδους μεγάλης εμπορικής και οικονομικής σημασίας. Τα τρία δασικά είδη είναι το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.), το πλατάνι (Platanus orientalis L.) και ο κέδρος (Juniperus macrocarpa). Το τέταρτο είδος είναι η βανίλια (Vanilla planifolia), που είναι σημαντικής οικονομικής σημασίας

Έργο: «Δημιουργία υλικού για τη  διάχυση των αποτελεσμάτων της δασικής έρευνας σε στοχευμένο κοινό»
Χρηματοδότηση: Κεντρική Υπηρεσία ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Προϋπολογισμός ΙΜΔΟ: 155.000 €
Σκοπός: Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εκλαϊκευμένου υλικού το οποίο θα έχει ως στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα δασικής έρευνας και προστασία του περιβάλλοντος.
in vitro
πολ/σμος
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο