Αβραμίδου δημοσιεύσεις - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

 
Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου
 

 
Dr. Evangelia V. Avramidou, Researcher,
 
Laboratory of Forest Genetics and Biotechnology,
 
Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Athens,
 
Hellenic Agricultural Organisation “DEMETER"
 
Terma Alkmanos, Ilisia, 11528, Athens, Greece
 
phone: +302107782125 (int.131)
 
cell: +306972938311
 
email: avramidou@fria.gr, aevaggelia@yahoo.com
 

 
 

 
 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
 
     
  1. 27/06/2014:      Διδακτορικό δίπλωμα Σπουδών στη Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών      Ειδών. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας      και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Γενετική      Χαρτογράφηση στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.)” Υποτροφία      Πρόγραμμα Ηράκλειτος.
  2.  
  3. 26/7/2007:      Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών στη Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών      ειδών. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Τίτλος      μεταπτυχιακής διατριβής: ‘‘Ταυτοποίηση επιλεγμένων για ξυλοπαραγωγή κλώνων      αγριοκερασιάς με μοριακούς γενετικούς δείκτες μικροδορυφόρων.’’
  4.  
  5. 2000-2005:      Πτυχίο της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο      Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός πτυχίου : 7.29.
 
 
ΓΛΩΣΣΕΣ
 
Αγγλικά: Κάτοχος του πτυχίου First Certificate in English, University of Cambridge, 1997.
 
Ιταλικά: Κάτοχος του πτυχίου Diploma di Lingua Italiana, 2005.
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βεβαίωση από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 
Γνώση προγραμμάτων Microsoft office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
 
Γνώση προγραμμάτων στατιστικής: SPSS, R environment
 
Γνώση προγραμμάτων ανάλυσης γενετικών παραμέτρων: GeneMapper, GenAlex, Cervus , PopGene, Mapdisto, Mapmaker, OneMap, RQTL, Structure, Structure Harvester, Bioedit, SeqMan, CLCBio.
 
 

Α. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά Με Κρίση (SCI).
1. Aliki Xanthopoulou, Aphrodite Tsaballa, Ioannis Ganopoulos, Aliki Kapazoglou, Evangelia Avramidou, Filippos A. Aravanopoulos, Theodoros Moysiadis, Maslin Osathanunkul, Athanasios Tsaftaris, Andreas G. Doulis, Apostolos Kalivas, Eirini Sarrou, Stefan Martens, Irini Nianiou- Obeidat, Panagiotis Madesis (2017). Global epigenetic and metabolic changes accompany the alterations in fruit size and shape of Cucurbita pepo L. intra-species grafting. PeerJ Preprints doi.org/10.7287/peerj.preprints.3389v1, (Impact Factor: 2,1).
2. Evangelia V. Avramidou, Andreas G. Doulis & F.A. Aravanopoulos (2017). Linkage and QTL mapping in Cupressus sempervirens L. provides the first detailed genetic map of the species and identifies a QTL associated with crown form. Tree Genetics and Genomes 13(1): 1-14, doi: 10.1007/s11295-016-1085-9 (Impact Factor: 2,451).
3. Ioannis Ganopoulos, Nikolaos Tourvas, Aliki Xanthopoulou, Filippos A. Aravanopoulos, Evangelia Avramidou, Antonios Zambounis, Athanasios Tsaftaris, Panagiotis Madesis, Thomas Sotiropoulos, Nikolaos Kouitinas (2017). Scientia Agricola in press (Impact Factor: 1,102).
4. Antonios Zambounis, Evangelia Avramidou, Aglaea Papadima, Athanasios Tsaftaris, Iordanis Arzimanoglou, Evaggelos Barbas, Panagiotis Madesis, Filippos A Aravanopoulos (2016). Adaptive response of Pinus monticola driven by positive selection upon resistance gene analogs (RGAs) of the TIR-NBS-LRR subfamily. iForest (early view), doi: 10.3832/ifor2050-009 [online 2017-02-01], (Impact Factor: 1,269).
5. Fussi B, Westergren M, Aravanopoulos FA, Baier R, Kavaliauskas D, Finžgar D, Alizoti PG, Božic G, Avramidou EV, Konnert M and Kraigher H (2016). Forest Genetic Monitoring: An overview of concepts and definitions. Environmental Monitoring and Assessment 188: 493 (Impact Factor: 1,679).
6. Zambounis A, Ganopoulos I, Avramidou EV, Tsaftaris A, Aravanopoulos FA and Madesis P (2016). Evidence of extensive positive selection acting on sweet and wild cherry (Prunus avium L.) resistance gene analogs (RGAs). Australian Journal of Crop Science 10(9):1324-1329, (Impact Factor: 1,02).
7. Antonios Zambounis, Fotis E. Psomopoulos, Ioannis Ganopoulos, Evangelia Avramidou, Filippos A. Aravanopoulos, Athanasios Tsaftaris and Panagiotis Madesis (2016). In silico analysis of the LRR receptor-like serine threonine kinases subfamily in Morus notabilis. Plant Omics Journal 9(5):319-326, (Impact Factor: 0,777).
8. Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Osathanunkul M, Madesis P, Avramidou EV, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Sotiropoulos T, Chatzicharisis I and Kazantzis K (2016). Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry (Prunus cerasus) cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 207 (2016) 225–232 (Impact Factor: 1,365).
9. Kalivas A, Ganopoulos I, Bosmali I, Tsaliki E, Osathanunkul M, Xanthopoulou A, Moysiadis T, Avramidou EV, Grigoriadis I, Zambounis A, Tsaftaris A, Nianiou-Obeidat I and Madesis P (2016). Genetic diversity and structure of tobacco in Greece based on morphological and microsatellite markers. Crop Science Vol. 56 No. 5, p. 2652-2662 (Impact Factor: 1,575).
10. Irini Tsikopoulou, Aglaia Legaki, Panagiotis D. Dimitriou, Evangelia Avramidou, Nicolas Bailly, Stamatina Nikolopoulou (2016). Digging for historical data on the occurrence of benthic macrofaunal species in the south eastern Mediterranean. Biodiversity Data Journal  doi.org/10.3897/BDJ.4.e10071.
11. Avramidou EV, Doulis AG and Aravanopoulos FA (2015) Determination of epigenetic inheritance, genetic inheritance, and estimation of genome DNA methylation in a full-sib family of Cupressus sempervirens L. Gene 162:180-187 (Impact Factor: 2,138).
12. Avramidou ΕV, Ganopoulos IV, Doulis AG, Tsaftaris AS and Aravanopoulos FA (2015). Beyond population genetics: natural epigenetic variation in wild cherry (Prunus avium). Tree Genetics and Genomes 11: 95 (Impact Factor: 2,451).
13. Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Ganopoulou M, Avramidou EV, Aravanopoulos FA, Tani E, Madesis P, Tsaftaris A and Kazantzis K (2015). Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 197: 381-391 (Impact Factor: 1,365).
14. Avramidou EV, Kapazoglou A, Aravanopoulos FA, Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Tsaballa A, Madesis P, Doulis AG and Tsaftaris A (2015). Global DNA methylation changes in Cucurbitaceae inter-species grafting. Crop Breeding and Applied Biotechnology 15: 112-116 (Impact Factor: 0,562).
15. Markakis EA, Ligoxigakis EK, Avramidou EV, and Tzanidakis N 2014. Survival, persistence, and infection efficiency of Verticillium dahliae passed through the digestive system of sheep. Plant Disease 98:1235-1240 (Impact Factor: 3,02).
16. Ganopoulos IV, Avramidou EV, Fasoula DA, Diamantidis G and Aravanopoulos FA (2010). Assessing inter- and intra-cultivar variation in Greek Prunus avium by SSR markers. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 8(3): 242–248, (Impact Factor: 0,58).
17. Avramidou EV, Ganopoulos IV and Aravanopoulos FA (2010). DNA fingerprinting of elite Greek wild cherry (Prunus avium L.) genotypes using microsatellite markers. Forestry 83(5): 527-533, (Impact Factor: 2,093).
18. Aravanopoulos FA, Mitsakaki Α, Katsidi E Avramidou ΕV and Sfakianaki E (2009). Genetic Diversity and Structure of Intensively and Extensively Managed Chestnut (Castanea sativa) Orchards in Greece. Acta Horticulturae 866: 121-126.

Β. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κρίση
1. Avramidou, E., Doulis, A. & Aravanopoulos, F. (2017). First analysis of QTL mapping in Cupressus sempervirens for traits of adaptive significance. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 569.
2. Stojnic, S., Stevanov, M.  Alizoti, P., Andonovski, V., Avramidou, E., Ballian, D., Bozic, G., Ivankovic, M., Georgiadou, M., Hasilidis, P., Orlovic, S., Stijovic, A., Toromani, E., Westergren, M., Kraigher, H. Conservation and management of forest genetic resources: overview on forest policies in countries of South Eastern Europe (SEE). IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 652.
3. Aravanopoulos F.A. (Phil,) Avramidou Ε., Malliarou Ε., Tourvas Ν., Kotina V., Korompoki I., Ganopoulos I., Alizoti P., Barbas E., Bekiaroglou P., Hasilidis P., Roussakis G., Kiourtsis F. and Fragiskakis N., (2017). Forest genetic monitoring (FGM) applied: first results from two FGM sites in Greece. Forest Genetics: Health and Productivity under Changing Environments. A Joint Meeting of WFGA and CFGA, University of Alberta, Edmonton, AB, p.p.40.
4. Avramidou E., Malliarou E., Kiourtsis F., Roussakis G., Sarvani C., Georgiadi E., Barbas E., Bekiaroglou P., Alizoti P. and Aravanopoulos F., (2017). Forest policy and biodiversity strategy: The relevance of forest genetic resources. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 482.
5. Kavaliauskas D., Fussi B., Westergren M., Avramidou E., Baier R., Malliarou E., Finzgar D., Alizoti P., Bozic G., Kiourtsis F., Aravanopoulos F., Konnert M. and Kraigher H., 2017. Development and implementation of common protocols for forest genetic monitoring. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 483.
6. Westergren M., Fussi B., Aravanopoulos F. A., Alizoti P., Avramidou E., Baier R., Bajc M., Bekiaroglou P., Bozic G., Finzgar D., Hasilidis P., Kavaliauskas D., Kiourtsis F., Konnert M., Malliarou E. and Kraigher H., 2017. The role and place of forest genetic monitoring within existing forest monitoring schemes. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 485.
7. Aravanopoulos F., Avramidou E., Ganopoulos I., Farsakoglou A.M., Katsidi E. and Doulis A., 2017. Dynamics of epigenetic and genetic variation within and between populations and generations in two conifers and two angiosperms. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 557.
8. Bajc, M., Westergren, M., Fussi, B., Kavaliauskas, D., Avramidou, E., Kraigher, H. Ring testing in forest genetic monitoring. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 481.
9. Aravanopoulos F., Fussi B., Westergren M., Avramidou E., Baier R., Finzcar D., Malliarou E., Ganopoulos I., Hasilidis P., Kavaliauskas D., Barbas E., Bekiaroglou P., Bozic G., Alizoti P., Kiourtsis F., Fragiskakis N., Konnert M. and Kraigher H., 2017. The future of forest genetic monitoring (FGM): a contribution to FGM objectives and strategies from local to global. IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, pp 651.
10. 17. de Dato G., Teani A., Mattioni C., Monteverdi MC., Avramidou E., Ganopoulos I., Malliarou E., Villani F., Aravanopoulos F. and Ducci F., 2016. Population genetics of Betula pendula Roth marginal populations in their Southern European limits. IUFRO Genomics and Forest Tree Genetics, Arcachon, France, p.p 102.
11. Aravanopoulos FA., Westergren M., Fussi B., Avramidou E., Bozic G., Kavaliauskas D., Finzgar D., Alizoti PA., Baier R., Barbas E., Malliarou H., Ganopoulos I., Bekiaroglou P., Hasilidis P., Andonovski V., Ballian D., Bordács S., Kajba D., Konrad H., Orlović S., Kiourtsis F., Veselič Z., Konnert M. and Kraigher H., 2016. On the demarcation of forest genetic monitoring regions. IUFRO Genomics and Forest Tree Genetics, Arcachon, France, p.p.107.
12. Fussi B, Westergren M, Aravanopoulos FA, Baier R, Kavaliauskas D, Finžgar D, Alizoti P, Božic G, Avramidou EV, Konnert M and Kraigher H (2016). Forest Genetic Monitoring: An overview of concepts and definitions. In: Proc. IUFRO Genomics and Forest Tree Genetics Conference, 30 May - 3 June 2016, Arcachon, France p.p 112.
13. Westergren M, Fussi B, Aravanopoulos F, Avramidou EV, Baier R, Bozic G, Ganopoulos I, Kavaliauskas D, Konnert M, Malliarou ES, Andonovski V, Ballian D, Kjaba D, Konrad H, Orlovic S, Kiourtsis F, Veselic Z and Kraigher H (2015). Forest genetic monitoring – delineation of monitoring regions on a transect from Bavaria to Greece. In: Proc. EUFORIA - European Forest Research and Innovation Area, Rogla, 31 August - 5 September 2015, Rogla, Slovenia (accepted Abstract in press).
14. Aravanopoulos FA, Malliarou E, Avramidou EV, Sarvani C, Bekiaroglou P and F. Kiourtsis F (2015). LIFE for European Genetic Monitoring System. In: Proc International Conference: Frontiers in Environmental and Water Management, 19-21 March 2015, Kavala, Greece, Book of Abstracts (accepted Abstract in press).
15. Faulwetter S, Mavraki D, Nikolopoulou S, Antaloudaki E, Avramidou EV, et al (2015). Digging for gold: data archaeology in the framework of the LifeWatchGreece infrastructure (2015). In: Proc. 13th International Congress Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. 7-11 October 2015, Iraklion, Crete. Book of Abstracts (accepted Abstract in press).
16. Nikolopoulou S, Tsikopoulou I, Gerovasileiou V, Legaki A, Paranou-Lioliou P, Avramidou EV et al. Is the eastern Mediterranean basin a data-poor spot for biodiversity? Digging for historical biodiversity datasets (pre-1945) from Egypt (2015). In: Proc. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. 7- 11 October 2015, Iraklion, Crete. Book of Abstracts (accepted Abstract in press).
17. Westergren M, Fussi B, Aravanopoulos FA, Avramidou EV, Bozic G, Ganopoulos IV, Kavaliauskas D, Konnert M, Malliarou ES, Andonovski V, Ballian D, Kajba D, Konrad H, Orlović S, Kiourtsis F, Veselič Ž and Kraigher H. Development of forest genetic monitoring system – Delineation of monitoring regions. In: Proc. Conference: IUFRO - Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests, 1-5 June 2015, Nice, France, p. 160.
18. Avramidou EV, Doulis AG and Aravanopoulos FA (2013). Genetic linkage mapping associated to crown form in Cupressus sempervirens L. with f-AFLP molecular markers. In: Proc. 7ο EPSO European Plant Science Conference, “Plants for a Greening Economy”, 1-4 September 2013, Porto Heli, Greece p. 252.
19. Aravanopoulos FA, Avramidou EV and Ganopoulos I (2008). Genetics of wild cherry (Prunus avium L.) in Greece. In: Proc. Growing Valuable Broadleaved Tree Species. 6-8 October 2008, Freiburg, Germany URL:http://www.valbro.unifreiburg.de/pdf/abstracts/freiburg/ARAVANOPOULOS.pdf.
20. Ganοpoulos IV, Avramidou EV and Aravanopoulos FA (2008). Genetic diversity and relationships of wild and cultivated cherry (Prunus avium L.) in Greece. In: Proc. Adaptation, Breeding and Conservation in the Era of Forest Tree Genomics and Environmental Change. International IUFRO-CTIA 2008 Joint Conference, 25-28 August 2008. p. 142.

Γ. Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Συνέδρια με Κρίση
1. Κορομπόκη Ι., Κοτινά Β.Μ., Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Ε. και Αραβανόπουλος Φ., 2017. Μελέτη γενετικής ποικιλότητας της φυσικής αναγέννησης της οξυάς με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (f-SSR). Πρακτικά 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα.
2. Κοτινά Β.Μ., Κορομπόκη Ι., Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Ε. και Αραβανόπουλος Φ., 2016. Μελέτη γενετικής ποικιλότητας της φυσικής αναγέννησης της οξυάς υπό διαδοχή. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 284.
3. Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Ε., Γανόπουλος Ι. και Αραβανόπουλος Φ., 2016. Ανάπτυξη μοριακών δεδομένων βάσης για την εφαρμογή γενετικής παρακολούθησης στην οξυά (Fagus sylvatica). Πρακτικά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 300.
4. Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Ε., Γανόπουλος Ι. και Αραβανόπουλος Φ., 2016. Προκαταρκτικά αποτελέσματα γενετικής ποικιλότητας πληθυσμών οξυάς (Fagus sylvatica) με χρήση μικροδορυφόρων SSR στα πλαίσια προγράμματος γενετικής παρακολούθησης. Πρακτικά 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Φλώρινα, σελ. 53.
5. Αβραμίδου Β.Ε., Σουλιώτη Ν., Τσόπελας Π., Ντούλης Γ.Α. και Αραβανόπουλος Α.Φ., 2016. Χαρτογράφηση γονιδίων ποσοτικών γνωρισμάτων για ανθεκτικότητα στο μύκητα Seiridium cardinale στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Φλώρινα, σελ. 52.
6. Κατσίδη Χ.Ε., Αβραμίδου Β.Ε., Ντούλης Α., Τριανταφύλλου Α. και Αραβανόπουλος Α.Φ., 2016. Γενετικές και επιγενετικές διαφορές που σχετίζονται με την αέρια ρύπανσh σε φυσικούς πληθυσμούς μαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.) στο λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεμαίδας. Πρακτικά 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Φλώρινα, σελ. 49.
7. Κατσίδη ΕΧ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ, Τριανταφύλλου ΑΓ &ΦΑ Αραβανόπουλος, 2016. Ανάλυση γενετικών και επιγενετικών διαφορών σε φυσικούς πληθυσμούς μαύρης πεύκης (Pinus nigra Ar.) με διαφορική επιβάρυνση από την αέρια ρύπανση. Πρακτικά 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, σελ. 120.
8. Κοτινά Μ.Β., Κορομπόκη Β.Ι., Μαλλιαρού Ε., Αβραμίδου Β.Ε. και Αραβανόπουλος Α.Φ., 2016. Μελέτη γενετικής ποικιλότητας της φυσικής αναγέννησης σε πληθυσμό οξυάς (Fagus sylvatica) με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (f-SSR). Πρακτικά 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Φλώρινα, σελ. 50.
9. Πετρόπουλος Σ, Πετσόπουλος Δ, Βορδόγλου Μ, Αβραμίδου ΕΒ, Μαλλιαρού Ε, Γανόπουλος Ι, Μιτσή Δ, Μπατάκα Α, Αβτζής ΔΝ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Συγκριτική ποικιλότητα ξενιστή και εντόμου: η περίπτωση της καστανιάς (Castanea sativa Mill) και των καρποφάγων εντόμων της στις περιοχές Αρναία (Χαλκιδικής) και Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης). 17o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2015, Κεφαλονιά, Book of abstract (in press).
10. Βορδόγλου ΜΧ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Διερεύνηση μενδελικής κληρονομησιμότητας γενετικών δεικτών επισημασμένων περιοχών αλληλουχημένων άκρων (SCAR) σε ομοθαλή οικογένεια κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.). 17o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2015, Κεφαλονιά, , Book of abstract (in press).
11. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Χαρτογράφηση γονιδίων ποσοτικών γνωρισμάτων (QTLs) στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα σελ. 97.
12. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Μελέτη της μεθυλίωσης του DNA σε ομοθαλή οικογένεια κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα σελ. 47.
13. Κατσίδη ΕΧ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ, Τριανταφύλλου Α και ΦΑ Αραβανόπουλος. Προκαταρκτική γενετική και επιγενετική ανάλυση φυσικών πληθυσμών μαύρης πεύκης με διαφορετική επιβάρυνση αέριας ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Κοζάνης. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα, σελ.76.
14. Γουγουτσά ΧΔ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ, Αραβανόπουλος ΦΑ και ΕΒ Μπάρμπας. Διαφορές μεθυλίωσης μεταξύ γενοτύπων κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.) σε καλλιέργεια in vitro και των αντίστοιχων φυτών-δοτών σε φυτεία. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα, σελ. 76.
15. Φαρσάκογλου ΑΜΛ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Ανάλυση μοριακής γενετικής ποικιλότητας πλατάνου (Platanus orientalis L.) και της φυσικής μετάλλαξης πλατάνου (Platanus orientalis var. cretica Dode) με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSR). Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα, σελ. 87.
16. Βορδόγλου ΜΧ, Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Ανίχνευση γενετικών δεικτών επισημασμένων περιοχών αλληλουχημένων άκρων (SCAR) σε ομοθαλή οικογένεια κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα, σελ.48.
17. Μαλλιαρού Ε, Αβραμίδου ΕΒ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Ταυτοποίηση κλώνων πλατάνου και λεύκης με γενετικούς δείκτες μικροδορυφορικού DNA. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2014, σελ. 123.
18. Ντούλης ΑΓ, Αβραμίδου ΕΒ, Θανόπουλος Ρ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Γενετική ποικιλότητα της Medicago arborea L. φυσικών πληθυσμών Αιγαίου, με μικροδορυφορικούς δείκτες. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Λάρισα, σελ.111.
19. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Χαρτογράφηση γονιδιωματικών περιοχών σε σημαντικά ποσοτικά γνωρίσματα στα κωνοφόρα με έμφαση στην περίπτωση του κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 16°υ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 6-9 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, σελ.197-206.
20. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Κατασκευή μοριακών χαρτών σύνδεσης με χρήση κυρίαρχων f-AFLP δεικτών στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L). Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, ,3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, σελ.21.
21. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου των φθοριζόντων κυρίαρχων F-AFLP και συγκυρίαρχων F-SSR γενετικών δεικτών στην κατασκευή γενετικού χάρτη του γονιδιώματος του κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.). Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών 10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, σελ.258-265.
22. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Ανάπτυξη λεπτομερούς μοριακού χάρτη σύνδεσης στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) με τη χρήση κυρίαρχων (AFLP) γενετικών δεικτών: Πρώτα αποτελέσματα. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών,, 10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, σελ. 211-215.
23. Aβραμίδου ΕΒ, Σφακιανάκη Ε, Ντούλης ΑΓ, Καζάνης Δ, Αριανούτσου Μ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Διαφοροποίηση και επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη γενετική συγκρότηση της Pinus halepensis με τη χρήση συγκυρίαρχων δεικτών FSSR. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, σελ. 74.
24. Ντούλης ΑΓ, Β. Σαμαριτάκης Β και Αβραμίδου ΕΒ. Παρουσίαση του προγράμματος Cypfire-2G-MED09-70. Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: Μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των Μεσογειακών χωρών. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών,10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, σελ. 99.
25. Αβραμίδου ΕΒ, Ντούλης ΑΓ και ΦΑ Αραβανόπουλος (2011). Ανάπτυξη λεπτομερούς μοριακού χάρτη σύνδεσης στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) με τη χρήση κυρίαρχων (AFLP) και συγκυρίαρχων (SSR) γενετικών δεικτών και εστίαση στη γονιδιωματική περιοχή που ελέγχει τη μορφή της κόμης. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011, Ρέθυμνο, σελ. 35-36.
26. Γανόπουλος Ι, Αβραμίδου ΕΒ και ΦΑ Αραβανόπουλος (2008). Ταυτοποίηση επιλεγμένων ελληνικών ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.) με μοριακούς γενετικούς δείκτες μικροδορυφόρων. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Νάουσα Ημαθίας, 8-10 Οκτωβρίου 2008, σελ. 138-144.
27. Κατσίδη Ε, Σφακιανάκη Ε, Αβραμίδου ΕΒ και ΦΑ Αραβανόπουλος. Γενετική ανάλυση καστανεώνα και ταυτοποίηση επιλεγμένου γενετικού υλικού με γενετικούς δείκτες. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 8-10 Οκτωβρίου 2008, Νάουσα Ημαθίας, σελ. 144-148.
28. Αβραμίδου EΒ, Γανόπουλος I και ΦΑ Αραβανόπουλος. Μοριακή μελέτη γενετικού υλικού κερασιάς (Prunus avium L.) επιλεγμένου για ξυλοπαραγωγή. Πρακτικά 13oυ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά, σελ. 400-405.

Δ. Μέλος-Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
1. Κριτής επιστημονικών εργασιών του Διεθνούς περιοδικού Plos One (Impact Factor: 3,23).
2. Κριτής επιστημονικών εργασιών του Διεθνούς περιοδικού Gene (Impact Factor: 2,13).
3. Κριτής επιστημονικών εργασιών του Διεθνούς περιοδικού Biochemical Systematics and Ecology (Impact Factor: 0,96)

Ε. Ερευνητική Εμπειρία
1. 13/4/2016 έως 28/2/2017. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρόγραμμα GENTREE «Βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της αειφόρου χρήσης των δασικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη». Πρόγραμμα HORIZON2020 (Προϋπολογισμός: 7.986.747,50€), διάρκεια προγράμματος: 2016-2020, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, ΑΠΘ Επιστημονικά Yπεύθυνος: Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος.
2. 1/11/2014 έως 28/2/2017. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρόγραμμα LIFEGENMON, «Πρόγραμμα λαïφ για τη Γενετική Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Δασών» Διάρκεια προγράμματος: 2014-2020, (Προϋπολογισμός: 5.484.162€) Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, ΑΠΘ Επιστημονικά Yπεύθυνος: Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος. Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΑΠΘ του Έργου LIFEGENMON.
3. 1/05/2014 έως 30/4/2015. Πρόγραμμα LIFEWATCH- Greece, MSc Δασολόγος (Program funding from European Committee FP7 action) χρηματοδότηση ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης (Προϋπολογισμός: 3.538.356€). Εργασία στο Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών ΑΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος.
4. 1/09/10 έως 31/08/2013. Πρόγραμμα του Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, ΑΠΘ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ “Ηράκλειτος ΙΙ Χρηματοδοτήσεις για την διδακτορική έρευνα” με τίτλο: «Γενετική Χαρτογράφηση στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.)». Ανταγωνιστική χρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας, Προϋπολογισμός: 45.000€. Επιβλέπων Καθηγητής Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος.
5. 1/10/2007 έως 31/12/2007. Πρόγραμμα Α.Π.Θ. «Ολοκλήρωση και Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: 1) Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών και 2) Δασική Γενετική» στα πλαίσια του προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ».
6. 1/2/2007 έως 26/5/2007. Πρόγραμμα του Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, ΑΠΘ «Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ιόνιων Νήσων». Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος.
7. September – October 2013 Research visit in the BFW Department of Genetics Molecular Laboratory, Vienna, Austria. Project title: Molecular analysis of chloroplast DNA variation in Greek Prunus avium L. Funder by the FP7 Project Trees4Future.

ΣΤ. Διεθνής Προβολή και Έρευνα (Ακαδημαϊκή Αναγνώριση)
1. 13/6/2016 – 17/6/2016. Πρόσκληση για συμμετοχή ως Διδάσκουσα στο εντατικό μεταπτυχιακό μάθημα «Genetic diversity of marginal tree populations: from genomics to phenotypic variation» (διοργάνωση Cost Action FP1202) στο Νόβισαντ της Σερβίας.
2. Πρόσκληση ως ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο European Forum on Urban Forestry (EFUF 2016). στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας την 1η Ιουνίου 2016.

Ζ. Παρακολούθηση σε Εντατικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα με Υποτροφία
1. 25/1/2016-27/1/2016. Ljubljana, Teisendorf. EUFORINNO FP7 Project Workshop on FGM and forest gene banks (FGB). Also presented a Lecture on Demographic Assessments.
2. 28/2/2015-4/3/2015. Thessaloniki, Greece. EUFORINNO FP7 Project Workshop on «Forest Genetic Monitoring (FGM)».
3. 15/7/2013-19/7/2013, Chania, Crete. Cost Action FP2012. «Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe (MaP-FGR) ».

Η. Ετεροαναφορές – Συνολικός Συντελεστής Απήχησης ( Total Impact Factor)
1. Αριθμός ετεροαναφορών SCOPUS: 34
2. Συνολικός Συντελεστής Απήχησης ( Total Impact Factor):23.36

Θ. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Επιτυχής εξέταση σε μαθήματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού:
1. 4 Ιουνίου 2013. Πιστοποιητικό επιτυχίας στο μάθημα “Mathematical Biostatistics Boot Camp” από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς
2. 3 Ιουνίου 2013. Πιστοποιητικό επιτυχίας στο μάθημα “Statistics: Making Sense of Data” από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
3. 17 Δεκεμβρίου 2012. Πιστοποιητικό επιτυχίας στο μάθημα “Introduction to Genetics and Evolution” από το Πανεπιστήμιο Duke.

Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού