Αβραμίδου - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δρ Ευαγγελία Αβραμίδου

Dr. Evangelia V. Avramidou,
Laboratory of Forest Genetics and Biotechnology
phone: +302107782125 (int.131)
cell: +306972938311

email: avramidou@fria.gr, aevaggelia@yahoo.com

Σπουδές
27/06/2014: Διδακτορικό δίπλωμα Σπουδών στη Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών.  Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Γενετική Χαρτογράφηση στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.)” Υποτροφία Πρόγραμμα Ηράκλειτος.
26/7/2007: Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών στη Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών ειδών. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: ‘‘Ταυτοποίηση επιλεγμένων για ξυλοπαραγωγή κλώνων αγριοκερασιάς με μοριακούς γενετικούς δείκτες μικροδορυφόρων.’’
2000-2005: Πτυχίο της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός πτυχίου : 7.29.

Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού