Δραστηριότητα - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προγράμματα

Πεπραγμένα

Εκδηλώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
 • Αναγνώριση ελληνικων ειδων ξύλου - Identification of Greek wood species
 • Αναγνώριση Αρχαιολογικου ξύλου - Identification of Archaeological wood
 • ΟΔΗΓΙΕΣ για την συναρμολόγηση και ανάρτηση εντομοπαγίδων LINDGREN (MULTIFUNNEL)
 • Πρόγραμμα "Τυποποίηση και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων στην Αττική"
 • Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες του ξύλου Ελληνικών δασοπονικών ειδών
 • Έργο πρόληψης καταστροφών INCA - Σύντομο φυλλάδιο παρουσίασης
 • Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων - Πρακτικά συνεδρίου
 • WARM Project
 • Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου DESURVEY- ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
 • DESURVEY - Πρακτικά Ημερίδας: Κατανόηση, Αποτίμηση & Παρακολούθηση της Ερημοποίησης
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2012
 • Αισθητικό Δάσος Υμηττού: Δελτίο Μηνιαίων Μικροκλιματικών Δεδομένων- Έτη: 2010-2011.
 • Άλσος Συγγρού, Ιλισίων: Δελτίο Μηνιαίων Μικροκλιματικών Δεδομένων- Έτη: 2008-2011.
 • Ασθένεια μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου
Τηλ.: +30 210 7784 850, Fax: +30 210 7784 602
email: info@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού