Λάχλου - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αιμιλία Λάχλου

Εργαστήριο: Τομέας Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
- Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας

Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784763
Φαξ: 210 7784602
Κιν.
Διεύθυνση e-mail: elahlou(AT)fria.gr

Σπουδές
Πτυχίο του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Οκτώβρης 1991), Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής.

Αντικείμενο εργασίας
Συνεργάτης στο Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και επιμελήτρια εντομολογικών συλλογών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βιοσυστηματική εντόμων-φυτών σε δασικά οικοσυστήματα

Δημοσιεύσεις
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού