Καρέτσος - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γεώργιος Καρέτσος

Εργαστήριο: Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7787535
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 6972 802033
Διεύθυνση e-mail: kage(AT)fria.gr

Σπουδές
Πτυχίο Δασολογίας (1981), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Διδακτορικό Δίπλωμα (2002) στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα την Οικολογία και Βλάστηση του Όρους Οίτη.

Αντικείμενο εργασίας
 • Δασική Οικολογία
 • Ανάλυση χερσαίων οικοσυστημάτων
 • Βιοποικιλότητα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δασική Οικολογία
 • Φυτοκοινωνιολογία
 • Βοτανική - Φυτογεωγραφία
 • Χαρτογράφηση βλάστησης
 • Βιοκλιματολογία και βλάστηση
 • Μεταπυρική οικολογία
 • Αποκατάσταση διαταραγμένων χερσαίων οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενες περιοχές (Δίκτυο NATURA2000, Εθνικοί Δρυμοί)
 • Προστατευόμενα είδη χλωρίδας (Ερυθρά Δεδομένα)
 • Βιοποικιλότητα

Άλλες δραστηριότητες
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας για την αναμόρφωση του νόμου για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας.
 • Μέλος του Συλλόγου Ερευνητών του Υπουργείου Γεωργίας
 • Μέλος της Δασολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης,.
 • Μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού