Μάντακας - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εργαστήριο: Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
Φύτρωση Σπερμάτων
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7797875
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 694
Διεύθυνση e-mail: mage(AT)fria.gr

Σπουδές
  • Πτυχίο Δασολογίας (1990), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (DSPU) (1993), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων του (CHIEAM) -Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πόρων

Αντικείμενο εργασίας
  • Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών μετά από εξορυκτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Διερεύνηση φυτρωτικής συμπεριφοράς σπερμάτων σπάνιων ενδημικών ή ντόπιων ειδών.
  • Παραγωγή και ανάπτυξη ντόπιων σπάνιων και ενδημικών ειδών.
  • Δοκιμή μεθόδων και τεχνικών φύτευσης κατάλληλων για την αποκατάσταση.
  • Διερεύνηση Μεθόδου υδροσποράς στην Αποκατάσταση.
  • Χρήση ντόπιων ειδών στην Αποκατάσταση.
  • Αναχλόαση καμένων δασικών εκτάσεων
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού