Παναγιωτοπούλου - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δανάη Παναγιωτοπούλου
Τμήμα: Βιβλιοθήκης &  Κέντρου Τεκμηρίωσης
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784850 εσωτ. 3
Φαξ: 210 7784602
e-mail: pada@fria.gr

Σπουδές
 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (1998), Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Πτυχίο (2003) Μεταφραστικού Τμήματος Βρετανικού Συμβουλίου. Diploma in Translation Studies
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) (2007) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

Αντικείμενο εργασίας
 • Συντήρηση και Αποκατάσταση παλαιών βιβλίων.
 • Ιδρυματικό αποθετήριο (ψηφιακή τοποθεσία αποθήκευσης και διατήρησης της επιστημονικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου).
 • Τράπεζα δεδομένων ελληνικών δασοπονικών ειδών.
 • Τράπεζα δεδομένων ξύλου ελληνικών δασοπονικών ειδών.
 • Τράπεζα δεδομένων δασικών εδαφών και γαιών.
 • Προσκτήσεις και τεκμηρίωση.
 • Διαδανεισμός.
 • Εύρεση ετεροαναφορών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 • Τράπεζες Δεδομένων
 • Ανοιχτή Πρόσβαση
 • Ιδρυματικά ΑποθετήριαΤηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού