Μιχόπουλος - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Παναγιώτης Μιχόπουλος

Εργαστήριο: Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 84 240
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: mipa(AT)fria.gr

Σπουδές

Πτυχίο Δασολογίας (1982), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα(Μ.Sc.) (1990) στη χημεία δασικών εδαφών, Τμήμα Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Aberdeen, UK
Διδακτορικό Δίπλωμα (1995) στη χημεία δασικών εδαφών, Τμήμα Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Aberdeen, UK

Αντικείμενο εργασίας
Δασική Εδαφολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Χημεία Δασικών Εδαφών
Θρέψη δασικών φυτών
Κύκλος θρεπτικών στοιχείων σε δασικά οικοσυστήματα
Βαρέα μέταλλα σε δασικά εδάφη
Δέσμευση άνθρακα στα δασικά εδάφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού