Ιωαννίδης - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κώστας Ιωαννίδης

Εργαστήριο: Γενετικής Βελτίωσης και Βιοτεχνολογίας
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7783401
Φαξ: 210 7784602
Διεύθυνση e-mail: ioko(AT)fria.gr

Σπουδές

Αντικείμενο εργασίας
Τεχνολογία ξύλου και δασικών προϊόντων
Βιοτεχνολογία, Γενετική φυτών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Το ξύλο ως αειφορικό υλικό
Δομή και συμπεριφορά του ξύλου
Βλαστικός πολλαπλασιασμός
Μικροπολλαπλασιασμός με ιστοκαλλιέργεια invitro
Μοριακή ανάλυση γενωμικού DΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού