Γούναρη - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δρ. Σοφία Γούναρη

Εργαστήριο Μελισσοκομίας
τηλ: 210 7784240
FΑΧ: 210 7784602
e-mail: sgounari(AT)fria.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
- Μελισσοκομία
- Βιολογία Μέλισσας
- Νέες τεχνικές άσκησης της Μελισσοκομίας, Βιολογική Μελισσοκομία
- Αντιμετώπιση ασθενειών μελισσών με φυσικές μεθόδους
- Μέλια μελιτώματος (Έλατο, Πεύκο, Δρυς): μελισσοκομικοί χειρισμοί,
Εκμετάλλευση μελιτοεκκρίσεων, Πρόγνωση
- Μελιτογόνα έντομα, ταυτοποίηση, βιοοικολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού