Σολωμού - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δρ Αλεξάνδρα Σολωμού

Εργαστήριο: Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 87 535 (εσωτ.170)
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: solomou(AT)fria.gr

Σπουδές
  • Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα «Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή-Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών» και εξειδίκευση στη «Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες»,Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη «Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας», Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αντικείμενο εργασίας
  • Δασική οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Δασική οικολογία, Διαχείριση αγροτικών, φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων, Διαχείριση και Διατήρηση βιοποικιλότητας, Ανάδειξη φυτικών ειδών δεικτών, Αξιοποίηση ποικιλότητας φυτικών ειδών, Αποκατάσταση διαταραγμένων χερσαίων οικοσυστημάτων, Διαχειριστικά σχέδια ειδών και προστατευόμενων περιοχών, Διαχείριση υγροτόπων, Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Περιβαλλοντική ενημέρωση.Τηλ.: +30 210 7784 850, Fax: +30 210 7784 602
email: info@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού