Κουλελής - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δρ Παναγιώτης Κουλελής

Εργαστήριο: Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 86 175 (εσωτ 167)
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: pkoulelis@fria.gr

Σπουδές
1999: Πτυχίο Δασολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Sc.) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2006: Διδακτορικό (Ph.D.) Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην αγορά του ξύλου και των προϊόντων του,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2007: Μεταδιδακτορική Έρευνα - επιστημονικό υποτομέα Δασολογία με τίτλο “Δασικοί Πόροι και Περιβάλλον για την διευρυμένη Ευρώπη” Υποτροφία Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2014-2016: Μεταδιδακτορική Έρευνα – “Investigating and understanding the links between forest trade and the EU’s global ecological footprint” Environmental Change Institute, School of Geography and the Environment, University of Oxford, UK.

Αντικείμενο εργασίας
  • Δασική Οικονομία, Πολιτική, Διαχειριστική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Εμπορία δασικών προϊόντων / Μοντέλα πρόβλεψης αγοράς
  • Ανάπτυξη δασικών βιομηχανιών και δασικού τομέα
  • Δευτερογενή προϊόντα ξύλου
  • Αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και πιστοποίηση
  • Οικολογικό / δασικό αποτύπωμα

Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού