Εργαστήρια - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής
 • Εργαστήριο Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας
  • Δασική Οικολογία
  • Δασική Υδρολογία
 • Εργαστήριο Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας
 • Εργαστήριο Δασοκομικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
 • Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
  • Δασικές Πυρκαγιές
  • Δασική Εντομολογία
  • Δασική Παθολογία
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού