Εργαστήρια - fria

Forest Research Institute of Athens
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής
 • Εργαστήριο Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας
  • Δασική Οικολογία
  • Δασική Υδρολογία
 • Εργαστήριο Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας
 • Εργαστήριο Δασοκομικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
 • Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
  • Δασικές Πυρκαγιές
  • Δασική Εντομολογία
  • Δασική Παθολογία
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας
Forest Research Institute of Athens
Terma Alkmanos
11528 Athens Greece
pada@fria.gr
tel +30 210 7784 850
fax +30 210 7784 602
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού