Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής - fria

Forest Research Institute of Athens
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής

Aντικείμενα έρευνας

  • Σύνταξη Γενικών Διαχειριστικών Σχεδίων για περιαστικά δάση και δασικές εκτάσεις που προστατεύονται από ειδικό καθεστώς διαχείρισης.
  • Ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας.
  • Πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών και των προϊόντων ξύλου που παράγονται από ξύλο που προέρχεται από δάση τα οποία διαχειρίζονται αειφορικά.
  • Μελέτη της μεταπυρικής αναγέννησης των Μεσογειακών πευκοδασών.
  • Οικοφυσιολογία φύτρωσης σπερμάτων και εγκατάστασης αρτιβλάστων στα Μεσογειακά πευκοδάση.
  • Παρακολούθησηδασικών οικοσυστημάτων
  • Μελέτη, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στα δάση.
  • Εκτίμηση του κόστους των ζημιών από δασικές πυρκαγιές.
  • Αποτίμηση της αξίας αγοραίων κα μη αγοραίων δασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Εκτίμηση του δασικού επιτοκίου.
Forest Research Institute of Athens
Terma Alkmanos
11528 Athens Greece
pada@fria.gr
tel +30 210 7784 850
fax +30 210 7784 602
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού