Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Aντικείμενα έρευνας

  • Σύνταξη Γενικών Διαχειριστικών Σχεδίων για περιαστικά δάση και δασικές εκτάσεις που προστατεύονται από ειδικό καθεστώς διαχείρισης.
  • Ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας.
  • Πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών και των προϊόντων ξύλου που παράγονται από ξύλο που προέρχεται από δάση τα οποία διαχειρίζονται αειφορικά.
  • Μελέτη της μεταπυρικής αναγέννησης των Μεσογειακών πευκοδασών.
  • Οικοφυσιολογία φύτρωσης σπερμάτων και εγκατάστασης αρτιβλάστων στα Μεσογειακά πευκοδάση.
  • Παρακολούθησηδασικών οικοσυστημάτων
  • Μελέτη, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στα δάση.
  • Εκτίμηση του κόστους των ζημιών από δασικές πυρκαγιές.
  • Αποτίμηση της αξίας αγοραίων κα μη αγοραίων δασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Εκτίμηση του δασικού επιτοκίου.
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού