Λυκίδης - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δρ. Χαράλαμπος Λυκίδης
Ερευνητής
Εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου
τηλ: 210 7783750
FΑΧ: 210 7784602
e-mail: lykidis[at]fria.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
- Ανακύκλωση προϊόντων ξύλου
- Εναλλακτικές ξυλώδεις πρώτες ύλες για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων
- Εκπομπές φορμαλδεΰδης και VOCαπό προϊόντα ξύλου
- Βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου
- Θερμικοί και υδροθερμικοί χειρισμοί ξύλου


Σύντομο Βιογραφικό και Δημοσιεύσεις

English
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού