Εργαστήριο Δασοκομικής, Δασικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τα γενικότερα αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου Δασοκομικής, Δασικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας αποτελούν:
 • Η Δασική Γενετική και Βιοτεχνολογία
 • Η Δασοκομική
 • Οι Αναδασώσεις

Τα ειδικότερα αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου είναι η:
 • διατήρηση και προστασία γενετικής ποικιλότητας, γενετικών πόρων και απειλούμενων ειδών.
 • μελέτη αύξησης και ανάπτυξης δασικών ειδών
 • γενετική βελτίωση και επιλογή ειδών και προελεύσεων
 • μελέτη φυσιολογίας και μοριακής γενετικής φυτών
 • εγκατάσταση και μελέτη σποροπαραγωγών κήπων και πειραματικών επιφανειών δοκιμής απογόνων (ειδών και προελεύσεων).
 • παραγωγή επιλεγμένων και γενετικά βελτιωμένων κλώνων για αναδασώσεις και εμπλουτισμό υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων
 • παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
 • παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με συμβατικές (μοσχεύματα, εμβολιασμοί κ.ά.) και βιοτεχνολογικές μεθόδους (invitroτεχνικές καλλιέργειας)
 • βελτιστοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών
 • μελέτη των μεθόδων αναδασώσεων

Το εργαστήριο είναι σύγχρονο με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στη δασική έρευνα.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τις ερευνητικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο εργαστήριο, και τα οποία εφαρμόζονται στην πράξη ή είναι άμεσα αξιοποιήσιμα, είναι τα ακόλουθα :

 • Εγκατάσταση και μελέτη σποροπαραγωγών κήπων μαύρης (PinusnigraArnold) και χαλεπίου (PinushalepensisMiller) πεύκης.
 • Εγκατάσταση και μελέτη πειραματικών επιφανειών δοκιμής απογόνων.
 • Εγκατάσταση και μελέτη δοκιμής δασοπονικών ειδών και προελεύσεων.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών (invitroκαλλιέργεια) και συμβατικών (μοσχεύματα, εμβολιασμοί) μεθόδων μαζικής παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Κλωνική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και διάθεσή του ως υλικού αναπαραγωγής :

καλλωπιστικά - ανθοκομικά φυτά:
κυπαρίσσι-Cupressussempervirens, πικροδάφνη-Neriumoleander, βουκαμβίλια-Bougainvilleaglabra, μυρτιά-Myrtuscommunis, αγριελιά-Oleaeuropae, καλλιστήμονας-Callistemonsp, λεπτόσπερμο-Leptospermumscoparium, καλλωπιστική ροδιά-Punicagranatum, αρκουδοπούρναρο-Ilexaquifolium και κουμαριά -Arbutusunedo

αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά:
λαδανιά-Cistus creticus, ρίγανη-Origanum vulgare spp hirtum,μαντζουράνα-Origanummajorana, δίκταμο-Origanum dictamus-, δενδρολίβανο-Rosmarinusoficcinalis, λεβάντα-Lavandulaveta, θυμάρι -Thymussibthorpii,

πρώιμα αποτελέσματα ανάπτυξης πρωτοκόλλων για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με in vitro τεχνικές των αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών:
φασκόμηλο-Salvia officinalis, μέντα-Menta piperita, μελισόχορτο-Melissa officinalis- και λουίζα-Lippia citriodora.


ΜΕΛΕΤΕΣ

Το προσωπικό του εργαστηρίου δασοκομικής, δασικής γενετικής και βιοτεχνολογίας συμμετείχε (σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π.) στη συγγραφή των παρακάτω μελετών :
 • Μελέτη Τεχνικού Συμβούλου για την αποκατάσταση του αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας, 2007, ΥΠ.ΠΟ., σελ. 255 + χάρτες
 • Μελέτη Τεχνικού Συμβούλου για την αποκατάσταση του τοπίου του Δάσους Στροφυλιάς Καϊάφα, 2009, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σελ. 261 + παραρτήματαΤηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού