Αποθετήριο Θεόφραστος - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αποθετήριο «Θεόφραστος ο Ερέσιος»

Η βιβλιοθήκη του ΙΜΔΟ παρουσιάζει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο που είναι  πλέον διαθέσιμο για όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με τη Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον.

Το αποθετήριο «Θεόφραστος» προσφέρει ανοικτή πρόσβαση στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο του ΙΜΔΟ, το οποίο είναι οργανωμένο σε θεματικές κατηγορίες που αντανακλούν το ποικίλο και πλούσιο περιεχόμενό του. Οι συλλογές του αποθετηρίου περιλαμβάνουν άρθρα, μελέτες, διατριβές, χάρτες, βίντεο και ηχογραφήσεις, και αποτυπώνουν τις ανθρωπογενείς και φυσικές εξελίξεις στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Η ενσωμάτωση υλικού σε τέτοιες βάσεις δεδομένων είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού