Τσόπελας - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Παναγιώτης Τσόπελας

ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Θ. 14180
E-mail: tsop(AT)fria.gr

Εργαστήριο: Δασικής Παθολογίας

Σπουδές:

  • Πτυχίο Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.1976.
  • Master (M. Sc.), Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου YORK, Τορόντο Καναδά, με εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία (εκπόνηση διατριβής), 1983.
  • Διδακτορικό, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία, 1997.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων της Δασικής παθολογίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis platani. Αυτό είναι ένα αλλόχθονο παθογόνο, που έχει εισβάλλει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια νεκρώνοντας χιλιάδες δένδρων πλατάνου σε φυσικά οικοσυστήματα και κατοικημένες περιοχές. Η έρευνα εστιάζεται κυρίως στην αντιμετώπιση της ασθένειας.
  • Η μελέτη της οικολογίας, της εξάπλωσης και της παρασιτικής συμπεριφοράς παθογόνων μυκήτων που προκαλούν σηψιρριζίες, ιδιαίτερα ειδών Armillaria και Heterobasidion. Παράλληλα, έχουν διερευνηθεί και άλλοι βασιδιομύκητες, που προκαλούν προσβολές ή σήψεις σε ιστάμενα δένδρα, όπως Fomitiporia spp., Ganoderma spp., Phellinus spp.κ.λπ.
  • Η έρευνα που αφορά σε ασκομύκητες που προκαλούν έλκη σε αρκετά δασικά είδη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μύκητες του γένους Seiridium, Botryosphaeria κ.λπ.
  • Η διερεύνηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που συμβάλλουν στο φαινόμενο εκτεταμένων νεκρώσεων σε δάση ελάτης.
  • Επισκοπήσεις (surveys) για τη διαπίστωση των παθογόνων καραντίνας Phytophthora ramorum και Ceratocystis platani στην Ελλάδα


Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού